Ullared 2017
Nu finns alla våra resor till Ullared klara för att bokas.
Åk med oss på en härlig 2 dagars resa till Ullared. Boka i god tid då det brukar bli fullbokat ganska tidigt.
Island Games 2017
Sommaren 2017 är vi med och jobbar på Nat West Island games. Ett av dom största multi idrottsevenemangen i Europa. Gå gärna in och se på hemsidan vad som händer under veckan. http://www.islandgames2017.com/
WI-FI i bussen!!
I några av våra bussar finns nu
wi-fi och möjlighet att koppla in dator och visa bildspel och liknande på tv-skärmarna i bussen.
Passa på att göra bussturen till något extra nu när tekniken finns!!

Fosilfritt bränsle i ALLA våra bussar!!!
Perssons Buss jobbar alltid med att göra så lite påverkan på miljön som möjligt. För oss är det en självklarhet att vi skall ta vårt ansvar. Därför har vi nu (from 2017-03-01) gått över till fossilfritt bränsle på ALLA VÅRA BUSSAR.
Vi har ersatt konventionell diesel med 100% HVO från Energifabriken. När vi gör detta så kommer vi kraftigt minska vår miljöpåverkan. I och med detta kommer bussarna att släppa ut ca 250 ton mindre koldioxid per år!!

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) är ett förnybart drivmedel som ersätter diesel i befintliga dieselmotorer utan förändrad service. Bränslet framställs av växt- och djurfetter som vätgasbehandlas under högt tryck och hög temperatur. HVO är kemiskt i princip identisk med fossil diesel, men släpper ut upp till 90% mindre koldioxid. HVO är inte giftigt för vattenlevande organismer, har avsevärt lägre emissioner än från fossil diesel, samt är fritt från svavel och aromatiska kolväten. 
Produkt Gotland
Vi är medlemmar i Produkt Gotland. Här jobbar företag inom olika brancher gemensamt för att marknadsföra Gotland.

Tillväxt Gotland
Vi är med i att jobba för ett bättre Gotland. Tillväxt Gotland är en nystartad organisation där både kommun och näringsliv jobbar gemensamt.

Vi är med och driver kollektivtrafiken på Gotland tillsammans med flera andra bussbolag på Gotland. För tidtabeller och övrig information om detta ring 0498-218 218.

Gotlandsbuss
Vi är med och driver kollektivtrafiken på Gotland tillasmmans med flera olika Gotländska bussföretag. För informaion om turlistor m.m. ring 0498-218218 eller gå in på
www.gotland.se/kollektivtrafiken.

Cypressgatan 5 | 621 58 VISBY | Tel 0498-21 99 70 | Fax 0498-21 23 71 | info@perssonsbuss.se